18.11.2018 urodziły się 4 dziewczynki i 4 chłopców z miotu J-Elitesse :)