Wystawa Międzynarodowa CZĘSTOCHOWA - 21.07.2018

ELITESSE - II BEST IN SHOW Grup Hodowlanych

(Iron Man, Skyfall, Spectre)

Wystawa Specjalistyczna ŁÓD¬ - 12.05.2018

ELITESSE - II BEST IN SHOW Grup Hodowlanych

(Felicja, Iron Man, Skyfall)

Wystawa Klubowa CHEMNITZ Niemcy - 8.04.2018

ELITESSE - II BEST IN SHOW Grup Hodowlanych

(Felicja, Iron Man, Skyfall)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wystawa Krajowa ŁÓD¬ - 13.05.2017

ELITESSE - BEST IN SHOW Grup Hodowlanych


( Iron Man, Spectre, Skyfall)

Wystawa Krajowa LUBIN - 22.01.2017

ELITESSE - III BEST IN SHOW Grup Hodowlanych

(Felicja, Iron Man, Skyfall)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wystawa Krajowa Rybnik - 2.10.2016

ELITESSE - III BEST IN SHOW Grup Hodowlanych

( Felicja, Skyfall, Spectre)

Wystawa Krajowa WAWRZKOWIZNA - 18.09.2016

ELITESSE - III BEST IN SHOW Grup Hodowlanych

( Iron Man, Idee Fixe, Skyfall, Sunshine)

Wystawa Krajowa WAWRZKOWIZNA - 17.09.2016

ELITESSE - BEST IN SHOW Grup Hodowlanych

( Iron Man, Idee Fixe, Skyfall, Sunshine)

Wystawa Krajowa BĘDZIN - 30.07.2016

ELITESSE - IV BEST IN SHOW Grup Hodowlanych

(Felicja, Iron Man, Skyfall)

Wystawa Krajowa BIELSKO BIAŁA - 3.07.2016

ELITESSE - III BEST IN SHOW Grup Hodowlanych

(Felicja, Iron Man, Skyfall)

Wystawa Krajowa BIELSKO BIAŁA - 2.07.2016

ELITESSE - II BEST IN SHOW Grup Hodowlanych

(Felicja, Iron Man, Skyfall)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wystawa Międzynarodowa KIELCE - 21.11.2015

ELITESSE - IV BEST IN SHOW Grup Hodowlanych

(Felicja, Iron Man, Idee Fixe)

Wystawa Krajowa ZIELONA GÓRA - 19.09.2015

ELITESSE - BEST IN SHOW Grup Hodowlanych

(Felicja, Iron Man, Idee Fixe)

Wystawa Klubowa NOWY DWÓR MAZ. - 11.03.2015

ELITESSE - Najlepsza Hodowla Sznaucerów ¶rednich 2015

(Felicja, Iron Man, Holly)

Wystawa Międzynarodowa DRZONKÓW - 7.03.2015

ELITESSE - BEST IN SHOW Grup Hodowlanych

(Felicja, Iron Man, Idee Fixe)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wystawa Klubowa NOWY DWÓR MAZ. - 13.10.2012

ELITESSE - Najlepsza Hodowla Sznaucerów ¶rednich 2012 , IV BEST IN SHOW Grup Hodowlanych

(Felicja, Harmonia, Holly)


ESCADA SENTIMENT Elitesse - Najlepsza Suka Hodowlana Sznaucerów ¶rednich 2012 , BEST IN SHOW Suk Hodowlanych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wystawa Klubowa NOWY DWÓR MAZ. - 1.10.2011

ELITESSE - Najlepsza Hodowla Sznaucerów ¶rednich 2011

(Escada, Harry, Harmonia, Holly)


ESCADA SENTIMENT Elitesse - Najlepsza Suka Hodowlana Sznaucerów ¶rednich 2011 , III BEST IN SHOW Suk Hodowlanych